neděle 29. září 2013

Jaká jsem?

Stačila hodina věnovaná "přiblbému dotazníku" a vím o sobě snad víc, než bych o sobě vědět chtěla.. Musím ale přiznat, že to na mě sedí úplně neskutečně.. 

Co myslíte, je to pravda nebo jen moje zbožné přání, být někde a v něčem zaškatulkovaná a charakterizovaná? :D


Následující text je zkopírovaný:


Svědomitost


Jste člověk, který má v životě rád pohodu a pohodlí. Stále se opakující činnosti Vám nevyhovují. Milujete spontánnost a nové věci. Rutina a přílišná organizovanost Vás naopak nebaví, proto se takovým situacím snažíte pokud možno vyhnout. Ve svém životě potřebujete mít prostor, abyste mohla rozvíjet své myšlenky a nápady. Přátelé Vás znají a vědí, že nemáte úplně nejlepší organizační smysl. Pokud si s Vámi někdo domluví schůzku, předem počítá s tím, že na Vás bude čekat. Před svátky nebo před narozeninami Vašich blízkých se občas ocitáte ve stresu, protože si vzpomenete pozdě a musíte shánět dárky na poslední chvíli. Naštěstí Vás zachraňují dobré nápady: vždy Vás napadne něco milého a osobního a umíte vše i na poslední chvíli zorganizovat. Běžné zaměstnání neodpovídá Vašim profesním snům. Je pro Vás důležité mít práci, kde se můžete kreativně projevit a realizovat své nápady. Zcela se podřídit pravidlům a organizaci druhých nedokážete. Proto se cítíte dobře v zaměstnání, které není příliš stereotypní a nemá pevně daná pravidla.Ty opravdu důležité věci probíhají ve Vašem životě naplánovaně a v zajeté koleji. Striktně naplánovaný den, zvlášť co se týká volného času, je pro Vás ovšem noční můrou. Nejlépe se cítíte, když máte dostatek prostoru pro spontánní nápady. Nenucenost se projevuje i u Vás doma - na stole se hromadí papíry a knihy, hrnky od kávy stojí vedle postele i několik dní. A moc Vám to nevadí. Okolí Vás zná jako člověka, který nepotřebuje mít všechno přesně rozvržené. Někdo Vás neočekávaně pozve na oslavu nebo výlet? Ráda se zúčastníte a nevadí Vám, že musíte narychlo měnit své plány. I když jste ale spontánní, neztrácíte přehled o tom, co je opravdu důležité. Lidé jako Vy, kteří ve svém životě nepotřebují příliš organizace a pořádku, se cítí dobře v zaměstnáních, kde se cení především kreativita, spontánnost a flexibilita. Když jde o hledání inovativních myšlenek a nápadů, odvádějí takoví lidé výborné výkony. Pokud je při tom ještě podpoří někdo, kdo pracuje systematicky, bývají výsledky fantastické.Máte vysoce vyvinutý smysl pro zodpovědnost a své závazky vůči rodině a práci berete velmi vážně. Je pro Vás důležité, aby ve Vás přátelé a blízcí měli oporu a mohli se na Vás spolehnout, jde-li zrovna o závažné věci. Pokud se ale jedná o něco méně důležitého, umíte se uvolnit a řídíte se heslem, že vše má svůj čas. Přátelé a známí Vás vnímají jako spolehlivého a přemýšlivého člověka. Pokud o něco jde, mohou se na Vás ostatní spolehnout. Jedná-li se ale o záležitosti, které považujete za podružné, nikam se nehrnete. Vaše okolí pak vidí, že i vy umíte zpomalit a relaxovat. V profesním životě se cítíte dobře v mnoha oblastech. Vyhovuje Vám, když veškeré rozhodování nezůstává pouze na Vás. Ráda převezmete zodpovědnost, ale ráda ji občas také předáte dál. Jste si totiž vědoma svých silných i slabých stránek.Jste člověk, který se rád nechá unášet svými spontánními nápady a náladami. Většinu rutinních činností nesnášíte a děláte jen jen tehdy, když to je opravdu nutné. Nedělá Vám problém rozlišovat mezi nezbytnými věcmi a tím, co je možné odložit na později. Když pak dojde na věci, které nejsou akutní, snadno a rychle si umíte najít něco, co je zrovna v tu chvíli zajímavější. Přátelé a známí Vás znají velmi dobře, a proto si za ta léta zvykli na to, že Vám občas dělá potíže systematicky směřovat k nějakému cíli. Měla byste se už připravovat na další schůzku, abyste se opět nedostala do časové tísně? Pokud je venku zrovna pěkně, pravděpodobně se stejně rozhodnete, že je lepší vyrazit si s přáteli k vodě a užít si trochu zábavy. V profesním životě máte ráda hodně prostoru pro vlastní nápady. Nevadí Vám, když se sem tam na cestě ke svému cíli zabloudíte nebo si uděláte zacházku. Sama cesta je ale pro Vás často cílem a vychutnáváte si ji i se všemi přestávkami a odbočkami. Důležitá je pro Vás hlavně rovnováha mezi prací a volným časem.
Přívětivost


Neumíte si představit svůj život bez lidí, které máte ráda. Je pro Vás velmi důležité scházet se s přáteli, debatovat s nimi o všem možném, mít pocit, že jste součástí jejich života. Pomáhá Vám, když si o tom, co Vás sužuje a trápí, promluvíte s lidmi, kterým důvěřujete. Stejně tak oceňujete důvěru, kterou do Vás vkládají přátelé, a jste jim oporou v těžkých situacích. Do okruhu Vašich přátel patří jak lidé, kteří jsou Vám velmi blízcí, tak ti, které byste označila za známé. Tyto dvě skupiny důsledně rozlišujete a je to poznat i na Vašem chování. Jste otevřená a přátelská, ale nechat se využívat někým, kdo nic nedává a jenom bere? To se Vám nestane. Uvědomujete si, že v mezilidských vztazích je důležité dodržovat určité meze. V zaměstnání nestojí lidem jako jste Vy nic v cestě. Vaši kolegové a nadřízení oceňují Vaši flexibilitu: Jste kooperativní, ráda pracujete v týmu a vycházíte dobře s ostatními. Ke konfliktním a krizovým situacím se dokážete postavit a umíte přátelsky a zřetelně obhájit své názory. To je výborná kombinace!Váš život je formován emocionální blízkostí k lidem. Velmi Vás obohacuje a naplňuje, když se můžete věnovat ostatním. Ráda trávíte čas s tím, kdo zrovna potřebuje někoho blízko sebe, posloucháte ty, kdo se Vám chtějí svěřit a vypovídat se. Každému vždy ráda pomůžete, ať už jen milým gestem nebo konkrétním činem. Přátelé vědí, že se na Vás mohou kdykoliv obrátit, pokud se dostanou do obtíží nebo je něco trápí. Nabídnete jim pomoc a oni ji rádi přijmou, protože se s Vámi cítí dobře. Váš skutečný zájem a dobrosrdečnost jsou pro Vaše přátele balzámem na duši. Lidé, kteří jsou tak obětaví jako Vy, nacházejí často uplatnění v sociálních službách a pečovatelství. Při této práci můžete naplno využít své schopnosti a potřebu pomáhat lidem. Stejně tak i v některých pedagogických oborech bývají lidé s podobným sociálním cítěním velmi spokojeni.Jste člověk, který lidem příliš nedůvěřuje. Když se s někým seznámíte, trvá poměrně dlouho, než si ho pustíte k tělu a probíráte s ním detaily ze svého života. Celkově si raději řešíte své problémy sama a nikomu se s nimi nesvěřujete. Přijde Vám nevhodné, když jsou lidé, které jste zrovna potkala, extrémně sdílní a mluví o osobních věcech. Vašim nejbližším důvěřujete a mluvíte s nimi otevřeně. V případě, že se ve Vašem životě objeví nějaká překážka, vždy se nejdříve snažíte vyřešit si svůj problém sama. Na něco si stěžovat, to není Váš styl a Vaši přátelé to velmi obdivují a oceňují. Snažíte se ke stejnému chování přivést i své okolí, které Vaše snahy většinou motivují. Jen občas někdo Váš postoj ne zcela chápe. Lidé jako Vy jsou spokojení v zaměstnání, kde uplatní své racionální myšlení a kde se od nich vyžaduje průbojnost. Ráda řešíte problémy s vědeckou přesností a výsledky své práce pak nadšeně obhajujete v diskuzích.Záleží Vám na ostatních lidech a jejich spokojenosti. Při spolupráci se často podřídíte představám druhých a umíte svá vlastní přání upozadit, vidíte-li před očima prospěch většího celku. Konfliktům s ostatními lidmi se vyhýbáte, protože Vám berou příliš mnoho sil a považujete je za zbytečné. Okolí Vás zná jako někoho, kdo se málokdy rozčílí nebo pohádá. Ostatní si všímají spíše toho, že se umíte přizpůsobit situaci a snažíte se vždy zachovat smír. Záleží Vám na tom, aby Vás druzí měli rádi a abyste svou rodinu a přátele udělala šťastnými. V zaměstnání se cítíte dobře všude tam, kde můžete uplatnit svou schopnost spolupráce a svého týmového ducha. Umíte totiž pochopit pohled druhých lidí na určitou problematiku a následně ho dokážete respektovat.
Otevřenost


Jste člověk, který rád experimentuje a jde vstříc všemu novému, ať už v pracovním nebo osobním životě. Vaše zdravá zvědavost Vás nutí bez přestání hledat nové výzvy a impulzy. Milujete mnohotvárnost, změnu, tvůrčí nápady. Stručně řečeno: Snažíte se neustále objevovat neznámé, nové podněty a začlenit je do svého života. V kruhu přátel jste známá pro šíři svých zájmů. Jakákoliv kulturní událost Vám není cizí a máte vždy radost, když nečekaně dostanete lístek od někoho ze svých přátel, který na danou akci nemůže dorazit. Velmi ráda také čtete a snažíte se si co nejvíce rozšiřovat obzory ve všech možných oborech. Kolegové v práci oceňují Vaše tvůrčí nápady. Pracují s Vámi velmi rádi, protože díky své upřímné, otevřené a pozitivní povaze dokážete kolem sebe vytvořit příjemnou a nenucenou atmosféru.Jste tvořivý člověk, který se dovede velmi nadchnout pro umění - zvláště pro hudbu, výtvarné umění, divadlo a literaturu. Svůj volný čas vyplňujete převážně estetickými zážitky, ať už nějak tvoříte sama nebo si dopřejete návštěvu divadla či výstavy. Umění a kreativita prostě hrají ve Vašem životě podstatnou roli. Vaše nadšení pro vše, co souvisí s uměním, z Vás dělá člověka, z něhož srší životní energie. Společně se svými přáteli a známými navštěvujete kulturní akce, abyste načerpala nové podněty, jimiž se necháváte ovlivnit i v osobním životě. V závislosti na situaci se před ostatními někdy ráda pochlubíte vlastním uměleckým talentem. Ve svém profesním životě jste otevřená novým zajímavým úkolům. Kolegové oceňují hlavně Vaši nápaditost. Vaše fantazie v nich probouzí touhu po originálních myšlenkách. Vidí také, jaký tvůrčí přínos znamenáte pro tým, a jsou rádi, že Vás mají mezi sebou.Jste člověk, který se odbornými tématy zabývá spíše nerad. Buďme upřímní - čtení odborné literatury není v žádném případě příjemné rozptýlení, ale spíše pořádná práce! Vy raději trávíte své večery nějakou méně náročnou činností. Jen zřídka pociťujete nutkání zabývat se odbornou tematikou. To ovšem ještě neznamená, že jste nevzdělaná a o nic se nezajímáte. Jen se vyhýbáte tomu, abyste přemýšlením o zbytečnostech ztratila přehled o věcech, které jsou pro Vás důležité. Nezáleží na tom, co si o Vás myslí ostatní. Vy věříte svým znalostem a zkušenostem, které jste za léta nasbírala. Přátelé a kolegové si Vás cení jako sebevědomého člověka, který si stojí za svým. Máte svůj názor a obhajujete si ho i v situacích, kdy jiní lidé z Vašeho okolí změnili svůj postoj už několikrát.Jste člověk, který je velmi otevřený vůči změnám a novým věcem. Velmi ráda se sbíráte zkušenosti a seznamujete se s novými názory. Rozmanitost a pestrost hrají ve Vašem životě důležitou roli. Neustále se chcete vyvíjet a vzdělávat a jste přitom připravena přehodnocovat různé věci, které jsou součástí Vašeho života, a případně je i změnit. Protože dáváte přednost vývoji a změnám před rutinou, ráda cestujete na místa, která jste ještě nenavštívila - s nadšením totiž poznáváte cizí země a jejich kulturu! V práci rádi využívají Vaši výjimečnou schopnost přistupovat k projektům inovativně. Stejně tak si cení si Vaší otevřenosti. Často své kolegy povzbuzujete, aby vyzkoušeli nové nápady a pracovní postupy, které potom společně uvádíte do života.
Živost


Místům s větší koncentrací lidí, jako jsou trhy nebo poutě, se vyhýbáte a stejně tak se v klidu obejdete bez adrenalinových sportů. V každodenním životě nevyhledáváte dobrodružství ani vzrušující situace. Svůj volný čas raději trávíte ve společnosti svých nejbližších a občas si vychutnáte příjemný večer sama doma s dobrou knížkou. Přátele si volíte pečlivě, protože trvá zpravidla delší dobu, než si získají Vaši důvěru. Na druhou stranu blízkým přátelům se ráda otevřete a svěříte. Navíc dokážete skvěle naslouchat a udržet osobní informace druhých v tajnosti. V zaměstnání pracujete raději samostatně a na vlastní odpovědnost. Zvládáte i situace, které vyžadují týmovou práci, upřednostňujete ale úkoly, které můžete vyřešit sama. Komunikace s kolegy probíhá většinou na profesionální úrovni, nezajímáte se o žádné drby a povídačky.Nemusíte denně komunikovat s mnoha lidmi. Obvykle Vám nezáleží na tom, abyste se pohybovala ve velké společnosti, bujaré oslavy nejsou Váš styl. Mnohem důležitější pro Vás je být s lidmi, na kterých Vám opravdu záleží, a věnovat se jim. Okolí Vás zná jako klidného člověka, který nemá potřebu každému sdělovat svůj názor na všechno možné. I na nejrůznějších akcích, které ostatně navštěvujete spíše zřídka, se držíte raději v pozadí a bavíte se s lidmi, které již znáte. Přátelé si cení Vaší zdrženlivé povahy a vědí, že když Vám o něco jde, vyjadřujete se velmi uvážlivě. Važí si Vás i pro Vaši diskrétnost. Zdrženliví lidé jako Vy se cítí dobře v povoláních, kde není nutné potkávat stále nové lidi. Raději pracujete v malém týmu, kde se všichni dobře znají. Tam se cítíte bezpečně a dokážete se ostatním otevřít.Necítíte se příliš dobře, pohybuje-li se kolem Vás větší množství cizích lidí a stojíte-li najednou ve středu jejich pozornosti. V takových chvílích znejistíte a máte pocit, jako byste najednou byla někým jiným. Veškerý svůj šarm, důvtip a výřečnost si většinou schováváte pro své přátele. Vyhýbáte se velkým shromážděním s mnoha neznámými lidmi, protože už jen myšlenka na velké množství cizích lidí Vás znervózňuje. Dojde-li k nějakému konfliktu, často si vyčítáte, že Vás dobré argumenty napadly až několik hodin poté - například večer před usnutím. Zdrženliví lidé jako Vy se nejlépe uplatňují v profesích, kde nejsou ve stálém kontaktu s neznámými lidmi. I Vy sice potřebujete kontakt s kolegy, ale otevřete se jim, až když je lépe poznáte a víte, že jim můžete důvěřovat. Někdy si možná přejete mít vyšší sebevědomí, abyste se mohla snadněji seznamovat s novými lidmi. Přátelé, které už máte, Vás ale mají rádi právě pro Vaši nesmělost.Ve Vaší osobnosti se mísí činorodost a potřeba klidu. Jsou dny, kdy byste se div nepřetrhla a žádné dobrodružství pro Vás není dost vzrušující. Jindy přijdete domů, zavřete dveře a nemáte sebemenší chuť s nikým nic řešit. Ostatní Vás nevnímají ani jako přehnaně riskujícího a roztěkaného člověka, ani jako klidného a zdrženlivého. Vaše touha po dobrodružství se mění podle nálady. Pokud Vaši přátelé něco podnikají, jste ráda u toho, ale ne za každou cenu. Přátelé Vaše „období klidu“ většinou respektují. Vaše potřeba harmonie mezi oběma složkami osobnosti je jim sympatická. Ráda se necháte okouzlit spontánními a bláznivými nápady, nebráníte se ale ani dlouhodobějším plánům. I v práci máte dny, kdy Vám jakékoliv množství úkolů nemůže zkazit náladu. Ba naopak, radujete se z jejich rozmanitosti a vrháte se do nich se vší vervou. Pokud si ale můžete vybrat, raději o takových dnech víte dopředu, abyste se na ně mohla připravit.
Emoční vyrovnanost


Jste velmi vyrovnaný člověk, který se málokdy nechá zcela ovládnout vlastními pocity a emocemi. Jste optimistická a bezprostřední, jen zřídka jednáte iracionálně. Naopak i v těžkých situacích se dokážete chovat rozvážně a rozumně. I s velmi stresujícími a vypjatými okamžiky se vypořádáváte s grácií. Na okolí působíte vyrovnaně, jako někdo, kdo umí zachovat klid a koho jen tak něco nerozhází. Komplikované situace umíte většinou racionálně zhodnotit. Dokážete poradit, i pokud „jde do tuhého“, téměř nikdy neztrácíte hlavu a nepropadáte panice. Když se Vaši přátelé dostanou do nesnází, nacházejí ve Vás oporu. Nejvíce přitom oceňují Vaši schopnost řešit věci s odstupem a nadhledem. V zaměstnání jste uznávána především pro odolnost vůči stresu. Díky vnitřnímu klidu, který z Vás vyzařuje, Vám kolegové důvěřují. Když jde o riskantní rozhodnutí, umíte zachovat chladnou hlavu. Málokdy se také urazíte, protože nemáte problém okamžitě mluvit o věcech, které se Vám nezamlouvají. Díky Vašim vlastnostem se těšíte úspěchu v zaměstnání a Vaši spolupracovníci Vás mají rádi!Jste odolný člověk, který prochází životem velmi optimisticky. Většinou jste velmi klidná a vyzařujete takovou duševní rovnováhu, že Vám ji mnozí závidí. Stres je pro Vás cizí slovo a téměř nic Vás nevyvede z míry. Do budoucnosti hledíte s důvěrou, strach z toho, co bude zítra, téměř necítíte. Ve svém okolí jste známa svou neotřesitelností. Ať se děje, co se děje, Vy zůstáváte vyrovnaná a klidná. Váš optimismus je nakažlivý, a proto máte důvěru svých blízkých, když jde o ožehavé otázky. Zvlášť úzkostlivým lidem dokážete dodat naději a být jim oporou. Raději se ale nedivte, když někteří nerozumí tomu, jak můžete zůstat za všech okolností tak klidná. Ani hektické období v práci Vás většinou nerozhodí. Ať už máte před zkouškou, čeká Vás důležité obchodní jednání nebo musíte učinit riskantní rozhodnutí, Vy zachováváte klidnou hlavu a nepoddáváte se myšlenkám na možný neúspěch. Věříte, že uspějete, a jste přesvědčená o tom, že v budoucnosti budete všechno zvládat tak jako dosud.Jste vyrovnaný člověk, kterého je těžké vyvést z míry. Málokdy Vás něco tak rozčílí, že musíte dát svým pocitům volný průběh a trochu "upustit páru". Když Vám něco vadí, většinou se rovnou ozvete a často také naleznete dobré řešení. Pokud máte pocit, že jste se ocitla ve slepé uličce, jednoduše se otočíte a jdete dál, místo abyste sklíčeně setrvávala na jednom bodě. Někdo jako Vy se dostává do bezvýchodných situací jen málokdy. Pozitivní myšlení a trpělivost Vám většinou pomáhají najít vhodné východisko. Rodina a přátelé si cení Vaší schopnosti dívat se na věci s odstupem. Na případnou kritiku málokdy reagujete rozčílením. Ba právě naopak: snažíte se připomínky ostatních zpracovat a využít. To je skvělá vlastnost, která Vám umožňuje udržovat upřímné vztahy s Vašimi blízkými. U svých kolegů jste oblíbená pro svou spolehlivost a věcný přístup k problémům. Při konfliktech a problémech se na Vás rádi obrací, abyste působila jako prostředník mezi oběma stranami. Díky své racionalitě - anebo naopak i navzdory ní - se totiž dokážete výborně vcítit do situace druhých lidí.To, jak dokážete zvládnout stres a kritiku, závisí na Vaší momentální formě. Může se stát, že někdy prožijete den s úsměvem na rtech, ačkoliv jste se zrovna nepohodla s nadřízeným, a jindy si pomalu zoufáte, protože nemůžete najít klíče od bytu. Takovéto střídání nálad je pro Vás neustálou výzvou a stává se Vám celkem běžně. Vaši blízcí již Vaši proměnlivost dobře znají, a tak se nezlobí, když Vás zrovna zastihnou ve špatném rozpoložení. V tyto dny máte navíc zaděláno na nedorozumění, protože i dobře míněná kritika se může ve Vašich očích proměnit ve výsměch. Většinou ale víte, jak to Vaši přátelé mínili a vezmete si jejich rady k srdci, což velmi oceňují. Když se Vám podaří ráno dobře vstát nebo se na něco těšíte, jen tak něco Vás nerozhodí a víte, že Váš pracovní den bude úspěšný. Splněné úkoly jen posilují Vaši jistotu a nedovolí Vaší slabší stránce, aby nad Vámi převzala kontrolu.
1 komentář:

Prosím "anonymní" návštěvníky o podpis :)